Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Webuild S.p.A.

00830660155

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Via Dei Missaglia 97, 20142 Miláno (MI), Talianska republika

01.02.2017

Nie je

2979

Oprávnená osoba

Biksadský & Partners, s.r.o.

36858552

Michalská 0/9, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021