Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r. o.

52791777

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, Slovenská republika

11.02.2020

Nie je

29726

Oprávnená osoba

LEGAL ART, s. r. o.

36289302

Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2024

27.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024