Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A-testing, s.r.o.

52900533

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 1379/134, 92523 Jelka, Slovenská republika

11.02.2020

Nie je

29716

Oprávnená osoba

MÉSZÁROS BARIAKOVÁ advokátska kancelária s.r.o.

52488047

P. O. Hviezdoslava 344/23, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2023

24.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023