Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

K V E S T s.r.o.

31558518

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bakossova 14464/3C, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

09.03.2021

dobrovoľný výmaz

2959

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022