Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZEM-BAU INVEST, s.r.o.

52030563

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Duklianska 21, 08501 Bardejov, Slovenská republika

25.01.2020

Nie je

29558

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020