Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

K&M MEDIA s. r. o.

44879806

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika

16.01.2020

Nie je

29463

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária VARMUS s. r. o.

36863203

Palárikova 83, 02201 Čadca, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021