Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Horný Harbok, n.o.

45735221

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

78, 06701 Radvaň nad Laborcom, Slovenská republika

10.01.2020

Nie je

29387

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Ličák

37943065

Záhradná 468/19, 08212 Kapušany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

07.02.2023

08.02.2023