Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SAIA, n.o.

31821596

Nezisková organizácia

Sasinkova 10, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.01.2020

Nie je

29356

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mojžiš a partneri,s.r.o.

35892994

Sasinkova 10, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
prof. Ing. PhD. Robert Redhammer

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2024

02.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024