Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Guarding s.r.o.

47 872 969

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

07.12.2019

03.12.2020

dobrovoľný výmaz

29067

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

27.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023