Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o.

48081655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Príbovce 175, 038 42 Príbovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2896

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021