Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Grif Pharma s.r.o.

48125881

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štefánikova 279/24, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

19.11.2019

Nie je

28842

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Gajer

51416107

Záhradnícka 7, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2020

02.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021