Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BIZ1 s.r.o.

50963384

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Diamantová 39/11, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

14.11.2019

Nie je

28793

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s.r.o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2024

04.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024