Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRO TP 06 s. r. o.

47 016 370

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Nivy 68, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

23.10.2019

23.07.2020

dobrovoľný výmaz

28599

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020