Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRO TP 08 s. r. o.

52430073

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

17.10.2019

Nie je

28520

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s.r.o.

36858811

Rožňavská 2, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2021

01.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021