Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LSPHARM, s.r.o.

45713022

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kapitulská 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2846

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Staroň

53351550

Komenského 0/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2022

08.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022