Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BRENO s.r.o.

36660710

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rožňavská 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

25.09.2019

Nie je

28313

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SZARSZOI, s.r.o.(v skrátenej forme AK SZARSZOI, s.r.o.)

47254491

Bakossova 14464/3C, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021