Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Vít Drgon Fi DRGON

32794321

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Slovenská 9, 94111 Palárikovo, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2824

Oprávnená osoba

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.

36651745

Mierová 48/B, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021