Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KP plus, s.r.o.

36475025

Spoločnosť s ručením obmedzeným

MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok, Slovenská republika

13.09.2019

Nie je

28169

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021