Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNIVERSAL - STAV, s. r. o.

52474062

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

10.09.2019

Nie je

28129

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020