Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Jakub Ilavský, s. r. o.

36326615

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Záblatská 471, 91106 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2807

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

52536891

Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.06.2020

29.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021