Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ABB Power Grids Slovakia, s. r. o.

52366081

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tuhovská 29, 83106 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

24.08.2019

Nie je

27982

Oprávnená osoba

Barger Prekop s.r.o.

36869724

Mostová 0/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021