Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ONLY 2U a.s. „v konkurze“

44851740

Akciová spoločnosť

Rudohorská 0/33, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

07.08.2019

03.02.2021

dobrovoľný výmaz

27752

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2020

17.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022