Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JMCstav s. r. o.

50653016

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

27.07.2019

Nie je

27667

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021