Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JOPE PLUS s. r. o.

51671514

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

26.07.2019

Nie je

27655

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020