Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZOOM CREATIVE, s.r.o.

36721786

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Medená 0/10, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

28.06.2019

Nie je

27377

Oprávnená osoba

AK Pekár, s.r.o.

47233940

Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021