Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Pavel Scholtz

43206735

Trieda Hradca Králové 3893/2, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

27.06.2019

Nie je

27366

Oprávnená osoba

WISE3 s. r. o.

36868604

Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2021

12.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021