Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EMD s. r. o.

44378726

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

26.06.2019

Nie je

27344

Oprávnená osoba

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

35918098

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021