Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TAMIPOL s.r.o.

51790441

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Marka Čulena 4755/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika

26.06.2019

Nie je

27343

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021