Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CEBRA s.r.o.

46702083

Spoločnosť s ručením obmedzeným

17. novembra 100, 080 01 Prešov, Slovenská republika

22.06.2019

Nie je

27315

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021