Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Warcun, a. s.

45669678

Akciová spoločnosť

Dvojrad 333, 93025 Vrakúň, Slovenská republika

20.06.2019

Nie je

27280

Oprávnená osoba

IBL LEGAL s.r.o.

47237350

Štúrova 1090/7, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020