Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Industrial Services Prešov, s.r.o..

36513288

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vajanského 43, 08001 Prešov, Slovenská republika

18.06.2019

Nie je

27231

Oprávnená osoba

JUDr. Janka Oravcová

50864548

Južná trieda 66, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022