Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MALM, s.r.o.

36377112

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Martinčekova 13, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

07.06.2019

Nie je

27094

Oprávnená osoba

JUDr. Silvia Kováčiková

37973037

A. Bernoláka 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021