Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ALAM s.r.o.

35839465

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2708

Oprávnená osoba

JUDr. Anna Mišeková

50245511

Nám.Sv.Martina 9, 90851 Holíč, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020