Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gelezis, s.r.o.

47 623 322

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

05.06.2019

05.02.2021

dobrovoľný výmaz

27074

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022