Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Erik Končok

42180163

Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, Slovenská republika

29.05.2019

27.02.2020

dobrovoľný výmaz

26994

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024