Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Elektrovod a.s.

51 412 501

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

15.05.2019

Nie je

26821

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.07.2020

23.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020