Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

36658677

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fabíniho 28, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2676

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.

47233419

M. Gorkého 8, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

06.06.2020

07.06.2020