Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tachyum s.r.o.

51780747

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karadžičova 7609/14, 82108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

27.04.2019

Nie je

26662

Oprávnená osoba

Glatzová & Co., s. r. o.

36860506

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.07.2022

30.06.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022