Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dunajská 7, družstvo

52072771

Družstvo

Námestie slobody 25/13, 06601 Humenné, Slovenská republika

27.04.2019

Nie je

26661

Oprávnená osoba

DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o.

36860484

Moravská 10/7, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022