Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IDOS PROJEKT, s.r.o.

36010383

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Na Štepnici 1, 96001 Zvolen, Slovenská republika

26.04.2019

Nie je

26636

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o.

47257032

Dlhá ulica 0/2039/6, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.07.2021

30.06.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021