Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MASTRA s.r.o.

46765191

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štefánikova 3163, 08501 Bardejov, Slovenská republika

25.04.2019

Nie je

26626

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021