Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UKSR s. r. o.

46061916

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jasovská 5, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

19.04.2019

Nie je

26592

Oprávnená osoba

AK Olekšáková s.r.o.

50139568

Jégého 12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.03.2020

28.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021