Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PC Slovakia, s.r.o.

36410853

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Malý rad 20/129, 02801 Trstená, Slovenská republika

05.04.2019

Nie je

26408

Oprávnená osoba

Mgr. Igor Palider

37801635

Klinec II. 29/215, 02943 Zubrohlava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Pavol Jurčák

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.04.2022

05.04.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022