Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ATIK s. r. o.

44761953

Spoločnosť s ručením obmedzeným

880, 91321 Trenčianska Turná, Slovenská republika

27.02.2019

Nie je

26023

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021