Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Boritech s.r.o.

52108961

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krušovská 1859/11, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

20.02.2019

Nie je

25978

Oprávnená osoba

JUDr. Igor Ribár

50544837

Halenárska 18A, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020