Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NEOREFLEX s. r. o.

35783958

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Beňadická 20, 85106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2596

Oprávnená osoba

Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.

46255010

Hlavná 14, 92701 Šaľa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021