Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SM PONTON, s.r.o.

44347502

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vyšehradská 3732/14, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

15.02.2019

Nie je

25923

Oprávnená osoba

iTRUST Legal, s.r.o.

36808181

Trnavská cesta 50a, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021