Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZEM-BAU SK, s.r.o.

47907959

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Duklianska 21, 08501 Bardejov, Slovenská republika

29.01.2019

Nie je

25754

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2020

14.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020