Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGROPOL Slovakia s.r.o.

52034968

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hattalova 0/91/5, 02801 Trstená, Slovenská republika

29.01.2019

Nie je

25746

Oprávnená osoba

JUDr. Matej Dubčák

42192862

Karadžičova 10, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021