Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ECOHolding s.r.o.

45344710

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

29.01.2019

Nie je

25744

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o.

47234466

Kuzmányho 29, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021